Đơn hàng ốc vít Đài Loan tuyển nam tại Taipei Taiwan

Địa chỉ làm việc: Cao Hùng

Hiện nhà máy có 80 lao động việt nam, Công ty đã có 20 lao động đang làm việc tại đây

Sản phẩm sản xuất của nhà máy: Ốc vít

Mô tả công việc: thao tác tự động hóa Ốc vít

Công việc làm 2 ca cố định ( mỗi ca 12 tiếng )

Mỗi ngày tăng ca 4 tiếng , yêu cấu phối hợp tăng ca

Yêu cầu tiến cử

Số lượng tuyển / Giới tính : 10 nam

Đối tượng tuyển: Lao động phổ thông

Độ tuổi: 20-35 tuổi

Chiều cao 1m60 ; Cân nặng 55kg trở lên

Chế độ cho người lao động
Lương cơ bản bên đài loan : 21009 đài tệ ( làm tốt 6 tháng tăng lương cơ bản 1 lần , mỗi lần từ 3000 đài tệ -5000 đài tệ)
Tiền Ở trừ 1900 đài tệ / 1 tháng ăn tự túc , đặt cơm mỗi xuất 50 tệ
Hỗ trợ ca đêm: 1500 đài tệ/ 1 tháng

Trợ cấp chuyên cần:  2000/ 1 tháng

Leave Comments

0886055166
0886055166